top of page
PROJEKTY

V rámci paktu zaměstnanosti realizuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. několik projektů z Operačního programu Zaměstnanost.

Kopie návrhu FlexiSTART do práce.png

Cílem projektu je zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci Úřadu práce, kteří si díky různým omezením (vysoký věk, zdraví, péče o malé děti) nemohou najít zaměstnání a pomoci jim při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

Hlavními cíli projektu je Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni, tvorba predikcí regionálních trhů práce a rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

UKONČENÉ PROJEKTY

Cílem projektu je zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci Úřadu práce a pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

Zaměřuje se na flexibilní formy zaměstnávání

Cílem projektu je Zvyšování kompetencí a kvalifikací u osob ve věku 50 - 64 let, které jsou v evidenci Úřadu práce a pomoci jim při hledání vhodného zaměstnavatele s možností poskytnutí mzdového příspěvku.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti neaktivních mladých osob ve věku do 25 let v souladu s potřebami regionálního trhu práce prostřednictvím opatření vedoucích k získání zaměstnání nebo zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

bottom of page