top of page
health-2082630.png
PEČEŤ Společnost přátelská 55+.png
Poznámka_2019-06-05_100606.jpg

CO NABÍZÍME

Podporujeme vzdělávání pro budoucí kariéru.

Aktivity a projekty Jihočeského paktu zaměstnanosti realizuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která je jeho nositelem.

PREDIKCE POTŘEB TRHU PRÁCE

Podporujeme tvorbu predikcí potřeb trhu práce na národní i regionální úrovni a pravidelné monitorování trhu práce.  Dosavadní výstupy jsou přístupné veřejnosti. V plánu je vytvoření webové aplikace pro širokou veřejnost, kde budou informace o současném a budoucím vývoji trhu práce.

SOUTĚŽ "FAJN FIRMA 55+"

Cílem soutěže o ocenění „FAJN FIRMA 55+“ je ohodnotit společnosti, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.

AKTIVITY PARTNERŮ

Nepřehlédněte aktivity na podporu podnikání i kariérového poradenství a odborného vzdělávání.

Studentka

ZKVALITŇOVÁNÍ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NABÍZÍ ASISTENČNÍ CENTRUM IMPULS PRO KARIÉRU A PRAXI

Jihočeská hospodářská komora

Asistenční poradenské centrum Impuls pro kariéru a praxi se zabývá rozvojem kariérového poradenství na základních školách a podporou odborného vzdělávání na středních školách. Podporuje jak výchovné a kariérové poradce při realizaci kariérového poradenství, tak informuje žáky a pedagogy o trhu práce a v neposlední řadě propojuje žáky a pedagogy se zaměstnavateli v Jihočeském kraji.

Posílení sociálního podnikání ve střední Evropě v rámci projektu

CE RESPONSIBLE

Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Propojujeme úspěšné podnikatele se sociálními podnikateli prostřednictvím naší brzy vyvinuté platformy. Zatímco sociální podnikatelé získávají potřebné znalosti a odborné znalosti, úspěšní podnikatelé vytvářejí nové podnikatelské prostředí a zlepšují pozitivní sociální dopad.

Zapojte se do výzkumu, jehož cílem je podpořit sociální podnikatele, aby se lépe spojili s velkými firmami, a aby velké firmy lépe spolupracovali se sociálními podnikateli. 

Podnikání žena s notebookem
Mladí lidé na workshopu

STARTUPOVÁ SOUTĚŽ JIHOCZECH PODPORUJE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE NA JIHU ČECH

Jihočeský vědeckotechnický park

Nápad je něco, co člověk vymýšlí a chce dělat. Začne-li se na nápadu pracovat, stává se z něj projekt. Oproti nápadu je projekt vždycky dál. Něco už se s ním děje!  Soutěž Jihoczech je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří chtějí otestovat své podnikatelské nápady!

ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE:
VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V DŮSLEDKU ZMĚN NA TRHU PRÁCE

Českomoravská konfederace odborových svazů

Změny přístupu a myšlení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních tak, aby adekvátně reagovali na změny, které přináší uplatnění nových informačních a komunikačních technologií ve všech odvětvích ekonomiky i v oblasti veřejných služeb a správy (Průmysl 4.0, digitalizace, robotizace, Společnost 4.0 ad.).

počítačový robot

ASISTENČNÍ PROGRAM OD NÁPADU K REALIZACI PODPORUJE STARTUPY A CESTOVNÍ RUCH

Jihočeská hospodářská komora

Začít podnikat v dnešní době není zrovna snadné – administrativně, finančně i časově. Je nutné mít nejen zajímavou myšlenku, vytvořit si kvalitní business plán, dobře cílenou a atraktivní reklamu a sehnat dostatečné finance, ale umět si například i svůj nápad ochránit před konkurencí. Jihočeská hospodářská komora připravila v rámci projektu ARTISTIC pro nápady v oblasti nehmotného kulturního dědictví asistenční program, který zahrnuje jak praktické workshopy tak konzultace s odborníky.

Místní pekárna
bottom of page