HARMONOGRAM

1. prosince 2020

Vyhlášení soutěže o získání ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55 +“.

1. prosince – 

 28. února 2021

Přihlašování společností do soutěže

1. března -         31. března 2021

Hodnocení soutěže:

1. hodnocení na základě kriteriálního hodnocení,

2. výběr vítězů hodnotící komisí.

Duben 2021

Slavnostní vyhlášení vítězů. Termín a místo bude upřesněno v průběhu soutěže.

OCENĚNÍ - logo.png