©2019 by Jihočeský pakt zaměstnanosti. Proudly created with Wix.com

Aktuální informace v souvislosti

s výskytem onemocnění COVID-19

 

Obecné informace

Vláda prodloužila platnost vyhlášených mimořádných opatření

Aktualizace 31.3.2020

Vláda prodloužila platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Původně měla vypršet 1. dubna.

Znamená to, že i nadále platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz provozu restaurací a dalších stravovacích zařízení, nařízené omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů a další dosud platné restrikce, které Ministerstvo zdravotnictví zavedlo jako preventivní opatření proti šíření nákazy. I nadále tedy mimo jiné platí, že je nařízeno pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Ministerstvo zmírnilo jen pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Celý článek ZDE

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) - Komplexní informace

platné od 26. 3. 2020 od 0:00 

 

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny – jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce: 

A) Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem - od 26.3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob. Nadále se vyžaduje pouze - Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS– viz nový vzor na webu mvcr.cz 

 
B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem - Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází.  
  

C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem 
 
Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o: 

Ba) osoby pendlující z území ČR 
Bb) osoby pendlující na území ČR 

Změny a aktuální informace naleznete ZDE.

Prodloužení zákazu volného pohybu osob a doplnění nařízení o pobývání na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob 

Aktualizace k 23.3.2020 

S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. V nařízení jsou uvedeny výjimky, které byly doplněny bod 2c) pobývat na veřejné dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

Mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete ZDE

 

Povinnost nosit ochranné prostředky – opatření platí i pro zaměstnance na pracovištích firem 

Aktualizace k 19.3.2020 

Od 19. března zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob 

Aktualizace k 16. 3. 2020 

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 

 

Zaměstnanec/ zaměstnavatel

MPSV vydalo podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu cílené podpory zaměstnanosti Antivirus

Aktualizace k 2.4.2020

ke stažení ZDE 

Další informace k programu ZDE

HOME OFFICE - Jak jej správně nastavit?
Práce z domova a její nastavení, karanténa, nové požadavky na zaměstnavatele i zaměstnance. Zjistěte, jak rychle nastavit home office, jaký je daňový režim náhrady za práci z domova, jestli lze nařídit přesčasy nebo zaměstnancům přispívat na cestu do práce vlastním automobilem či jak je to teď se stravenkami.
Jak správně ošetřit home office, jaké dokumenty připravit?
Přečtěte si celkem 16 odpovědí týkající správně fungujícího home office... Více informací naleznete ZDE

Ošetřovné pro pečující o dítě do 13 let po celou trvání mimořádného opatření 

Aktualizace k 26.3.2020

 

Senát podpořil zákon ministryně Maláčové, který umožní čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření

proti koronaviru, a to pečujícím o dítě do 13 let. Už chybí jen podpis prezidenta republiky. 

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované. 

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. 

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným. 

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla. 

Podmínky pro poskytování ošetřovného, jak postupovat a odpovědi na nejčastější otázky spojené s čerpáním ošetřovného naleznete na webu MPSV ZDE. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ošetřovné mohou čerpat také OSVČ, kteří pečují o dítě do 13 let věku 

Aktualizace k 26.3.2020

Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny.  

Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Další podmínkou bude, aby manžel či manželka nečerpali ošetřovné v klasickém

zaměstnaneckém vztahu. Živnostenský úřad žádost neprodleně předá Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat. 

Jediné, co bude muset OSVČ udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní údaje a podmínky na živnostenský úřad. 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Vláda schválila další návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“.

Aktualizace: 23. 3. 2020

Opatření ochrání další firmy, na které nepřímo dolehly dopady vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Uzavření nebo částečné uzavření provozoven a překážky v práci 

Aktualizováno 19. 3. dle Státního úřadu inspekce práce ČR

V souvislosti s uzavřením nebo částečným uzavřením provozoven restaurací, sportovišť, wellness center, knihoven a dalších obdobných provozoven, na základě vyhlášeného stavu nouze na území ČR, případně v souvislosti s omezením výroby / provozu vynuceným těmito okolnostmi, může zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům (kteří nejsou v dočasné pracovní neschopnosti, karanténě či neošetřují člena rodiny) v mezích následujících informací postupovat takto:

 

Nezaměstnaní/ lidé v nouzi

Vláda schválila návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti.

Aktualizace k 2.4.2020

Nově bude možné, aby se uchazeč o zaměstnání zaevidoval na Úřadu práce online a nejen v místě trvalého bydliště. Osoby v evidenci ÚP budou mít nově na doložení lékařského potvrzení při nemoci až 3 dny. Po dobu nouzového stavu firmy nebudou muset dokládat bezdlužnost a nebude se jim krátit příspěvek pro osoby se zdravotním postižením na překážce. Návrh byl nyní postoupen Poslanecké sněmovně. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

Mimořádná okamžitá pomoc: Jak o ni žádat 
Aktualizace k 25.3.2020

 

Dostali jste se do nepříznivé finanční situace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a potřebujete bleskovou pomoc. Zažádejte si na Úřadu práce o Mimořádnou okamžitou pomoc.  

Kdy vám může být pomoc poskytnuta? 

 • V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků a hrozí vám vážná újma na zdraví.  

 • Dále v případě, že vás postihne vážná mimořádná událost a sociální a majetkové poměry vám neumožní tuto špatnou situaci překonat.  

 • Pokud například ztratíte osobní doklady a nemáte prostředky, abyste si zařídili nové. V tuto chvíli jde o úhradu nezbytného jednorázového výdaje.  

 • Také můžete žádat, jestliže nemáte s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka).  

 • To samé platí, pokud nemáte prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí. Tedy třeba při koupi školních pomůcek.  

 • A v posledním případě je to tehdy, když by vám hrozilo sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu). 

Co musíte udělat a jaké doklady si připravit naleznete v tiskové zprávě Úřadu práce nebo přímo kontaktujte Váš příslušný Úřad práce.

  

Tisková zpráva Úřadu práce - ZDE 

Zdroj: Úřad práce ČR

Informace z Úřadu práce 

Na úřad práce nemusíte chodit vždy osobně. Jaké máte možnosti? 

Úřad práce ČR žádá své klienty, aby zvážili osobní návštěvu kontaktních pracovišť. Většinu záležitostí je možné vyřešit i jinou cestou. 

V souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce ČR s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty v případě uchazečů a zájemců o zaměstnání na ÚP ČR. K novému osobnímu jednání budou klienti vyzváni telefonicky, emailem, event. písemně. V rámci nepojistných sociálních dávek ÚP ČR vyhodnotí konkrétní situaci klienta, který má už dohodnutý termín, a případně ho přeobjedná. V případě potřeby komunikujte s ÚP ČR elektronicky, prostřednictvím telefonu, popř. prostřednictvím poštovních služeb. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě. 

K podání žádosti a jiným podkladům ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete využít: 

 • podatelnu ÚP ČR 

 • zaslání dokumentů poštou 

 • datovou schránku 

 • elektronické podání 

Pokud bude třeba cokoliv doplnit, bude Vás kontaktovat daný zaměstnanec ÚP telefonicky, e-mailem nebo písemnou výzvou. 

Další možností, jak se vyhnout frontám je objednání schůzky na konkrétní termín, a to telefonicky nebo online (nabízí pouze některá pracoviště). 

Více informací naleznete na stránkách Úřadu práce ČR, kde je zveřejněn i praktický rádce postupu podávání žádostí. 

Call centrum ÚP ČR: 844 844 803. E-mail určený pro dotazy: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz

Co dělat při ztrátě zaměstnání 

Úřad práce vám pomůže s hledáním práce, zprostředkuje rekvalifikaci, bude za vás platit pojistné a pokud splníte podmínky, přidělí vám podporu v nezaměstnanosti. 

Nárok na podporu vám vzniká, pokud jste v posledních dvou letech před zaevidováním na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Případně podmínku splníte tzv. náhradní dobou zaměstnání, kam se nejčastěji řadí tyto situace: 

 • péče o dítě do 4 let,

 • studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,

 • péče o osobu závislou na pomoci jiného člověka,

 • výkon dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby,

 • pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity. 

Podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku příjemce: 

 • Lidé do 50 let ji dostávají maximálně 5 měsíců,

 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců

 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.

 • Výše příspěvku závisí na posledním vyměřovacím základu pro sociální pojištění – částku najdete v přehledu příjmů a výdajů. 

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % přepočteného vyměřovacího základu.

 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.

 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % základu.

 • Maximálně vám úřad práce v roce 2020 zaplatí 19 389 korun měsíčně. 

Úřad práce vytvořil návod, jak postupovat, jestliže se nacházíte v této situaci nebo Vám ztráta zaměstnání teprve hrozí.

Návod je rozdělen do krátkých kapitol, které není nutné pročíst úplně všechny.  

Kompletní návod naleznete ZDE

 

Užitečné odkazy

Vzory smluv a dokumentů ke stažení zdarma (pracovní právo, obchodní vztahy...) - www.pravovrousce.cz  
Úřad vlády - www.vlada.cz
Ministerstvo zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - https://www.khscb.cz/

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

Česká správa sociálního zabezpečení - www.cssz.cz - sociální pojištění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz - vzdělávání a sport

Informační linky

1212 - speciální linka ke koronaviru

Non stop informační linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370- zdraví a hygiena

Nenašli jste, co jste hledali, kontaktujte nás! 
Napište nám
Najdete nás na:  https://www.jsrlz.cz/kontakty/
jsrlz_logo_kratke.jpg