top of page

Aktuální informace v souvislosti

s výskytem onemocnění COVID-19

Obecné info

Obecné informace

Mimořádná opatření v ČR po ukončení nouzového stavu

Aktualizace k 26.5.2020

 

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Mimořádná opatření se týkají následujících oblastí:

 • Omezení volného pohybu

 • Opatření na státních hranicích

 • Opatření při vstupu do České republiky

 • Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

 • Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

 • Opatření v sociální oblasti

 • Opatření v oblasti zdravotnictví

 • Opatření v oblasti vězeňské služby

Přesná a jasná pravidla, která se týkají výše uvedených bodů, jsou uveřejněna na webových stránkách Vlády – Co aktuálně platí.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 26. 5. 2020 do odvolání

Aktualizace k 26.5.2020 

 

Ministerstvo zdravotnictví všem osobám kromě výjimek s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

 2. v prostředcích veřejné dopravy,

 3. na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Tento zákaz se nevztahuje na celou řadu osob (např. děti do dvou let věku, děti v mateřské škole, žáky, studenty, osoby s poruchou intelektu, moderátory, pacienty, plavčíky apod.), které jsou přesně vyjmenované v nařízení Ministerstva zdravotnictví, včetně nastavených konkrétních podmínek.

 

Nařízení naleznete zde.

 

 

Cestování po ukončení nouzového stavu

Aktualizace k 24. 6. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 12. června 2020 schválilo nové ochranné opatření upravující podmínky pro vstup osob na území ČR a karanténní opatření.

Vstup do ČR po 15. 6. 2020

Od 15. 6. 2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU a s tím souvisí podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Tzv. SEMAFOR rozděluje státy Evropské unie a další státy do 3 kategorií dle rizika nákazy, kde jsou definovány podmínky pro vstup ČR.

 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

 

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených červeně a neoznačených žádnou barvou) a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

 

Úlevy pro nájemníky 

Aktualizace k 9.4.2020 

Poslanci 9. 4. odsouhlasili, že do konce letošního roku nebudou moci vypovědět z bytu nájemníky, kteří budou mít do konce července problém s placením nájmů. Dluh ale budou muset splatit do konce letošního roku. Podobné opatření s podobnou ochrannou lhůtou schválila Sněmovna i pro lidi, kteří podnikají v pronajatých prostorách. 

Ti, kdo mají půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení, mají možnost odložit si splátky do 30. 11. 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet. 

Další schválené opatření vychází vstříc pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. 

Návrhy nyní míří do Poslanecké sněmovny, která je projedná ve zrychleném režimu legislativní nouze. 

 

Splácení úvěrů a hypoték 

Aktualizace k 1.4.2020 

Vláda 1. dubna schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, a to až na půl roku. Generální pardon ovšem nebude automatický. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Odklad bude bezplatný. 

Více informací na stránkách Ministerstva financí.  

Zam. vs zam.

Zaměstnanec/ zaměstnavatel

Převedení pracovníků k jinému zaměstnavateli – možnost i východisko pro zaměstnavatele, jak nepropouštět

 

Podmínky, jak dočasně „propůjčit“ zaměstnance jinému zaměstnavateli, jsou blíže rozvedeny v § 43a ZP a jedná se o tzv. dočasné přidělení zaměstnance („dočasné přidělení“). Bližší průběh dočasného přidělení a další informace jsou poté uvedeny v § 43a ZP. 

Má-li být zaměstnanec přidělen do zahraničí, je nutné ověřit jaká pobytová a pracovní oprávnění zaměstnanec musí k výkonu práce v dané zemi předem získat.

Hospodářská komora ČR proto připravila projekt Zachraň práci! – projekt umožní zaměstnavatelům dočasné sdílení zaměstnanců místo jejich propouštění. Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen.

Poptávky a nabídky zaměstnavatelů dispečeři přijímají na bezplatné lince 800 222 121, zpřístupněna jim je i aplikace WorkLinks.com.

Více informací naleznete ZDE.

Program Antivirus - prodloužení režimu B do 31.8.2020; schválení režimu C

Aktualizace: 17. 6. 2020

 

Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. Hospodářská komora ČR ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání provozů může docházet na lokální úrovni.

 

Antivirus – režim C

Poslanecká sněmovna 29. 5. schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C. MPSV k režimu C vydalo 17. 6. 2020 podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců.

 

Více o režimu C naleznete ZDE.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu cílené podpory zaměstnanosti Antivirus - ke stažení  ZDE.

Další informace k programu ZDE.

FTF.png

HOME OFFICE - Jak jej správně nastavit?

Práce z domova a její nastavení, karanténa, nové požadavky na zaměstnavatele i zaměstnance. Zjistěte, jak rychle nastavit home office, jaký je daňový režim náhrady za práci z domova, jestli lze nařídit přesčasy nebo zaměstnancům přispívat na cestu do práce vlastním automobilem či jak je to teď se stravenkami.

Jak správně ošetřit home office, jaké dokumenty připravit?

Přečtěte si celkem 16 odpovědí týkající správně fungujícího home office – otázky a odpovědi naleznete ZDE.

Ošetřovné pro pečující o dítě do 13 let po celou trvání mimořádného opatření 

Aktualizace k 26.3.2020

 

Senát podpořil zákon ministryně Maláčové, který umožní čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření

proti koronaviru, a to pečujícím o dítě do 13 let. Už chybí jen podpis prezidenta republiky. 

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované. 

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. 

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným. 

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla. 

Podmínky pro poskytování ošetřovného, jak postupovat a odpovědi na nejčastější otázky spojené s čerpáním ošetřovného naleznete na webu MPSV ZDE. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ošetřovné mohou čerpat také OSVČ, kteří pečují o dítě do 13 let věku 

Aktualizace k 26.3.2020

Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny.  

Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Další podmínkou bude, aby manžel či manželka nečerpali ošetřovné v klasickém

zaměstnaneckém vztahu. Živnostenský úřad žádost neprodleně předá Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat. 

Jediné, co bude muset OSVČ udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní údaje a podmínky na živnostenský úřad. 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Uzavření nebo částečné uzavření provozoven a překážky v práci

Aktualizováno 19. 3. dle Státního úřadu inspekce práce ČR

V souvislosti s uzavřením nebo částečným uzavřením provozoven restaurací, sportovišť, wellness center, knihoven a dalších obdobných provozoven, na základě vyhlášeného stavu nouze na území ČR, případně v souvislosti s omezením výroby / provozu vynuceným těmito okolnostmi, může zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům (kteří nejsou v dočasné pracovní neschopnosti, karanténě či neošetřují člena rodiny) v mezích následujících informací postupovat takto:

5e778f89b37d1615987849.png
Nezaměstnaní

Nezaměstnaní/ lidé v nouzi

Vláda schválila návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti.

Aktualizace k 2.4.2020

Nově bude možné, aby se uchazeč o zaměstnání zaevidoval na Úřadu práce online a nejen v místě trvalého bydliště. Osoby v evidenci ÚP budou mít nově na doložení lékařského potvrzení při nemoci až 3 dny. Po dobu nouzového stavu firmy nebudou muset dokládat bezdlužnost a nebude se jim krátit příspěvek pro osoby se zdravotním postižením na překážce. Návrh byl nyní postoupen Poslanecké sněmovně. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE.

Mimořádná okamžitá pomoc: Jak o ni žádat 
Aktualizace k 25.3.2020

 

Dostali jste se do nepříznivé finanční situace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a potřebujete bleskovou pomoc. Zažádejte si na Úřadu práce o Mimořádnou okamžitou pomoc.  

Kdy vám může být pomoc poskytnuta? 

 • V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků a hrozí vám vážná újma na zdraví.  

 • Dále v případě, že vás postihne vážná mimořádná událost a sociální a majetkové poměry vám neumožní tuto špatnou situaci překonat.  

 • Pokud například ztratíte osobní doklady a nemáte prostředky, abyste si zařídili nové. V tuto chvíli jde o úhradu nezbytného jednorázového výdaje.  

 • Také můžete žádat, jestliže nemáte s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka).  

 • To samé platí, pokud nemáte prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí. Tedy třeba při koupi školních pomůcek.  

 • A v posledním případě je to tehdy, když by vám hrozilo sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu). 

Co musíte udělat a jaké doklady si připravit naleznete v tiskové zprávě Úřadu práce nebo přímo kontaktujte Váš příslušný Úřad práce.

  

Tisková zpráva Úřadu práce - ZDE 

Zdroj: Úřad práce ČR

Informace z Úřadu práce 

Na úřad práce nemusíte chodit vždy osobně. Jaké máte možnosti? 

Úřad práce ČR žádá své klienty, aby zvážili osobní návštěvu kontaktních pracovišť. Většinu záležitostí je možné vyřešit i jinou cestou. 

V souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce ČR s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty v případě uchazečů a zájemců o zaměstnání na ÚP ČR. K novému osobnímu jednání budou klienti vyzváni telefonicky, emailem, event. písemně. V rámci nepojistných sociálních dávek ÚP ČR vyhodnotí konkrétní situaci klienta, který má už dohodnutý termín, a případně ho přeobjedná. V případě potřeby komunikujte s ÚP ČR elektronicky, prostřednictvím telefonu, popř. prostřednictvím poštovních služeb. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě. 

K podání žádosti a jiným podkladům ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete využít: 

 • podatelnu ÚP ČR 

 • zaslání dokumentů poštou 

 • datovou schránku 

 • elektronické podání 

Pokud bude třeba cokoliv doplnit, bude Vás kontaktovat daný zaměstnanec ÚP telefonicky, e-mailem nebo písemnou výzvou. 

Další možností, jak se vyhnout frontám je objednání schůzky na konkrétní termín, a to telefonicky nebo online (nabízí pouze některá pracoviště). 

Více informací naleznete na stránkách Úřadu práce ČR, kde je zveřejněn i praktický rádce postupu podávání žádostí. 

Call centrum ÚP ČR: 844 844 803. E-mail určený pro dotazy: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz

Co dělat při ztrátě zaměstnání 

Úřad práce vám pomůže s hledáním práce, zprostředkuje rekvalifikaci, bude za vás platit pojistné a pokud splníte podmínky, přidělí vám podporu v nezaměstnanosti. 

Nárok na podporu vám vzniká, pokud jste v posledních dvou letech před zaevidováním na úřadu práce platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Případně podmínku splníte tzv. náhradní dobou zaměstnání, kam se nejčastěji řadí tyto situace: 

 • péče o dítě do 4 let,

 • studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,

 • péče o osobu závislou na pomoci jiného člověka,

 • výkon dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby,

 • pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity. 

Podpora v nezaměstnanosti se liší podle věku příjemce: 

 • Lidé do 50 let ji dostávají maximálně 5 měsíců,

 • nezaměstnaní od 50 do 55 let až 8 měsíců

 • a lidé starší 55 let mají nárok na 11 měsíců.

 • Výše příspěvku závisí na posledním vyměřovacím základu pro sociální pojištění – částku najdete v přehledu příjmů a výdajů. 

 • První 2 měsíce máte nárok na 65 % přepočteného vyměřovacího základu.

 • Následující 2 měsíce příspěvek klesne na 50 % základu.

 • Každý další měsíc získáte pouze 45 % základu.

 • Maximálně vám úřad práce v roce 2020 zaplatí 19 389 korun měsíčně. 

Úřad práce vytvořil návod, jak postupovat, jestliže se nacházíte v této situaci nebo Vám ztráta zaměstnání teprve hrozí.

Návod je rozdělen do krátkých kapitol, které není nutné pročíst úplně všechny.  

Kompletní návod naleznete ZDE

Odkazy

Užitečné odkazy

Vzory smluv a dokumentů ke stažení zdarma (pracovní právo, obchodní vztahy...) - www.pravovrousce.cz  
Úřad vlády - www.vlada.cz
Ministerstvo zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - https://www.khscb.cz/

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

Česká správa sociálního zabezpečení - www.cssz.cz - sociální pojištění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz - vzdělávání a sport

Informační linky

1212 - speciální linka ke koronaviru

Non stop informační linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370- zdraví a hygiena

Nenašli jste, co jste hledali, kontaktujte nás! 
Napište nám

Děkujeme za odeslání!

Najdete nás na:  https://www.jsrlz.cz/kontakty/
jsrlz_logo_kratke.jpg
bottom of page