top of page
Team.jpg

JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Společně pro lepší podmínky a uplatnění na trhu práce

KDO JSME

Naším cílem je, aby Jihočeský kraj byl atraktivním regionem nejen pro život, ale i podnikání a práci. 

Jihočeský pakt zaměstnanosti má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce        včetně zajištění činností observatoří trhu práce.

Má 4 hlavní strategické priority:

  • Flexibilní trh práce.

  • Vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost.

  • Podpora podnikání.

  • Podpora sociálních inovací a rovných příležitostí.​

Soutěž o ocenění "FAJN FIRMA 55+"
Informace o soutěži a archiv z předchozích ročníku naleznete v sekci "Ocenění 55+"

Logo_Fajn firma 55plus.png

PARTNEŘI

Jihočeský pakt zaměstnanosti byl ustanoven memorandem o spolupráci uzavřeným Jihočeským krajem, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Jihočeskou univerzitou a Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice.

Návrh bez názvu (5).jpg

Pakty zaměstnanosti

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznávány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti.

Teritoriální pakty zaměstnanosti (dále Pakty zaměstnanosti) jsou smluvně dohodnutá regionální partnerství vytvořená na podporu propojení politiky pracovního trhu a zaměstnanosti s dalšími oblastmi politiky, aby přispěla ke zlepšení postavení trhu práce v jednotlivých regionech. Partnerská spolupráce má ovlivnit zvýšení účinnosti a výkonnosti použití finančních prostředků, zlepšení péče o určité cílové skupiny, zajištění a vytvoření pracovních míst, zajištění dopravních prostředků pro region a trvalé zajištění životního prostoru.

bottom of page