©2019 by Jihočeský pakt zaměstnanosti. Proudly created with Wix.com

CO NABÍZÍME

Podporujeme vzdělávání pro budoucí kariéru.

Aktivity a projekty Jihočeského paktu zaměstnanosti realizuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která je jeho nositelem.

PREDIKCE POTŘEB TRHU PRÁCE

Podporujeme tvorbu predikcí potřeb trhu práce na národní i regionální úrovni a pravidelné monitorování trhu práce.  Dosavadní výstupy jsou přístupné veřejnosti. V plánu je vytvoření webové aplikace pro širokou veřejnost, kde budou informace o současném a budoucím vývoji trhu práce.

FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁNÍ

FlexiSTART do práce je projekt Jihočeského paktu zaměstnanosti, jehož cílem je pomáhat vybrané cílové skupině osob se vstupem na trh práce. Navíc se tento projekt zaměří na flexibilní formy zaměstnání, včetně podpory zaměstnavatelů, kteří se je rozhodnou zavádět.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.

AKTIVITY PARTNERŮ

Nepřehlédněte aktivity na podporu podnikání i kariérového poradenství a odborného vzdělávání.

Studentka

ZKVALITŇOVÁNÍ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NABÍZÍ ASISTENČNÍ CENTRUM IMPULS PRO KARIÉRU A PRAXI

Jihočeská hospodářská komora

Asistenční poradenské centrum Impuls pro kariéru a praxi se zabývá rozvojem kariérového poradenství na základních školách a podporou odborného vzdělávání na středních školách. Podporuje jak výchovné a kariérové poradce při realizaci kariérového poradenství, tak informuje žáky a pedagogy o trhu práce a v neposlední řadě propojuje žáky a pedagogy se zaměstnavateli v Jihočeském kraji.

ASISTENČNÍ PROGRAM OD NÁPADU K REALIZACI PODPORUJE STARTUPY A CESTOVNÍ RUCH

Jihočeská hospodářská komora

Začít podnikat v dnešní době není zrovna snadné – administrativně, finančně i časově. Je nutné mít nejen zajímavou myšlenku, vytvořit si kvalitní business plán, dobře cílenou a atraktivní reklamu a sehnat dostatečné finance, ale umět si například i svůj nápad ochránit před konkurencí. Jihočeská hospodářská komora připravila v rámci projektu ARTISTIC pro nápady v oblasti nehmotného kulturního dědictví asistenční program, který zahrnuje jak praktické workshopy tak konzultace s odborníky.

Místní pekárna
Mladí lidé na workshopu

STARTUPOVÁ SOUTĚŽ JIHOCZECH PODPORUJE ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE NA JIHU ČECH

Jihočeský vědeckotechnický park

Nápad je něco, co člověk vymýšlí a chce dělat. Začne-li se na nápadu pracovat, stává se z něj projekt. Oproti nápadu je projekt vždycky dál. Něco už se s ním děje!  Soutěž Jihoczech je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří chtějí otestovat své podnikatelské nápady!

ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE:
VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V DŮSLEDKU ZMĚN NA TRHU PRÁCE

Českomoravská konfederace odborových svazů

Změny přístupu a myšlení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních tak, aby adekvátně reagovali na změny, které přináší uplatnění nových informačních a komunikačních technologií ve všech odvětvích ekonomiky i v oblasti veřejných služeb a správy (Průmysl 4.0, digitalizace, robotizace, Společnost 4.0 ad.).

počítačový robot