©2019 by Jihočeský pakt zaměstnanosti. Proudly created with Wix.com

Soutěž

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

O SOUTĚŽI

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál pracovníků s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa či neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti či jeho pobočku na území Jihočeského kraje.

CENY PRO VÍTĚZE

Vítězové každé kategorie získají ocenění spolu s mediálním prostorem u vybraných partnerů soutěže: Budějcké Drbny, zvýhodněný bonusový mediální prostor v tištěném médiu Deník a mediální prostor Jihočeské hospodářské komory.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Každý zájemce o účast v soutěži vyplní online přihlášku, jejíž součástí je dotazník, a to nejpozději do 30. září 2019. Účastník stvrdí pravdivost údajů poskytnutých v přihlášce čestným prohlášením.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Přihlášky je možné zasílat od 6.6.2019 do 30.9.2019. Na základě přihlášky mohou být soutěžící osloveni členy hodnotící komise a vyzváni k osobní návštěvě sloužící k ověření a doplnění informací ze zaslaného dotazníku od soutěžící společnosti. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2019.

Cílem udělení ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“ je ohodnotit společnosti, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

PARTNEŘI

KONTAKTY

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

Husova 9

370 01 České Budějovice

Ostatní kontaktní údaje:

tel.: +420 387 699 317

mobil: +420 602 454 395

e-mail: info@jsrlz.cz

internet: www.jsrlz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

– Jihočeský kraj

Žižkova 309/12,

370 01 České Budějovice

Ostatní kontaktní údaje:

Mobil: +420 770 147 923

e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz

internet: http://seniorivkrajich.mpsv.cz/

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Jihočeský pakt zaměstnanosti

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI